ماشین دوخت سایز 24/6 (سوزن بزرگ) 

( 2 محصول وجود دارد )