ماشین دوخت سایز 10 (سوزن کوچک) 

( 2 محصول وجود دارد )