خودکار دردار پلاستیکی نوک 0/5 میل 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )